Δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Η ΔΕΣΜΟΣ – Real Estate & Περιβαλλοντολογικές Υπηρεσίες αναλαμβάνει τη δέσμευση για την προστασία των φυσικών πόρων, την προώθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και την εφαρμογή καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών και πρακτικών.

Μέσω της ηγεσίας μας, τη συμμετοχή των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και την επαγγελματική υποστήριξη μας, δεσμευόμαστε για:

 • Συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
 • Ανάπτυξη σχεδίων περιβαλλοντικής διαχείρισης με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη μέτρηση της προόδου μας προς αυτούς τους στόχους.
 • Συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και άλλες απαιτήσεις του Ελληνικού κράτους.
 • Παροχή σε όλο το προσωπικό του ΔΕΣΜΟΥ, της γνώσης και των εργαλείων που απαιτούνται για την πρόληψη των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος πρόληψης για τη ρύπανσης και προγράμματα ελαχιστοποίησης των αποβλήτων για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών
 • Διασφάλιση ότι η ενέργεια και το νερό χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα και θα διατηρούνται μέσω καινοτόμων διαδικασιών και πρακτικών

Η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί και πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κάθε επιχειρηματικής πρακτικής της ΔΕΣΜΟΥ, τη λειτουργία, τη δουλειά, και το καθήκον. Εναπόκειται σε κάθε ένα από εμάς να αξιολογήσει τους δικούς του ρόλους και ευθύνες και να βοηθήσει στην εκπλήρωση των παρακάτω δεσμεύσεων.

Η δέσμευση αυτή απαιτεί ότι:

 1. Ο καθένας μας αναλαμβάνει την προσωπική ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς διεξάγουμε τις εργασίες μας.
 2. Έχουμε εξασφαλίσει ότι έχουμε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τον εξοπλισμό για να διεξάγουμε τις εργασίες μας με ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.
 3. Ο καθένας μας αναλαμβάνει την προσωπική ευθύνη να χρησιμοποιήσει τους πόρους που έχει στη διάθεση του με σύνεση.
 4. Χρησιμοποιούμε μόνο ό, τι χρειαζόμαστε και αναζητούμε ευκαιρίες για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων.
 5. Ο καθένας μας αναλαμβάνει την προσωπική ευθύνη για την προστασία και την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων.
 6. Ενθαρρύνουμε τις προληπτικές περιβαλλοντικές προσπάθειες στις τοπικές κοινωνίες για να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε μια θετική επιρροή, στους τομείς που ζούμε και εργαζόμαστε
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.